ДОНАЦИЈА

Секоја помош од Ваша страна е повеќе од добредојдена. Донирајте за да продолжиме со успешната работа на Фондот и на Меморијалниот центар на Холокаустот на Евреите во Македонија

Број на жиро/трансакциска сметка:
  • 210056682800182
  • Единствен матичен/даночен број:
  • ЕМБС: 5668280
  • ЕДБ: 4030002451892
  • Депонент во:
  • НЛБ Тутунска банка Скопје