УПРАВЕН ОДБОР

 • Благоја Младеновски - претседател, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија
 • Гордана Ивановски-Велковска - потпретседател, претставник од Владата на Република Македонија
 • Иван Николиќ - член, претставник на Еврејската заедница во РепубликаМакедонија
 • Томислав Османли - член, претставник од Владата на Република Македонија
 • Васил Доганџиски - член, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија
 • Алберт Муслиу - член, претставник од Владата на Република Македонија
 • Љиљана Мизрахи - почесен претседател, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија

Поранешни членови на Управниот одбор

 • Проф. Д-р Самуел Садикарио - прв претседател на Фондот на Холокаустот на Евреите од Македонија, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија
 • Адвокат Љиљана Мизрахи - втор претседател на Фондот на Холокаустот на Евреите од Македонија, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија
 • Горан Трајковски - прв потпретседател, претставник од Владата на Република Македонија
 • Здравко Шами - поранешен в.д. претседател, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија
 • Димитар Богов - претставник од Владата на Република Македонија
 • Невзат Велили - претставник од Владата на Република Македонија
 • Амбасадор Мелпомени Корнети - поранешен потпретседател, претставник од Владата на Република Македонија
 • Амбасадор д-р Панде Лазаревски - поранешен потпретседател, претставник од Владата на Република Македонија
 • Предраг Кениг - претставник на Еврејската заедница во Република Македонија;
 • Томислав Илиев - поранешен претседател, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија
 • Амбасадор Димко Кокароски - претставник од Владата на Република Македонија
 • Маскуд Али - претставник од Владата на Република Македонија
 • Мартин Протогер - претставник од Владата на Република Македонија
 • Пепо Леви - преставник на Еврејската заедница во Република Македонија
 • Г. Манојил Јаковлески - поранешен потпретседател, претставник од Владата на Република Македонија
 • Мартина Антич - поранешен потпретседател, претставник од Владата на Република Македонија
 • Јасминка Васкова Ташкова - претставник од Владата на Република Македонија;
 • Љубица Кондијанова - претставник од Владата на Република Македонија
 • Елизабета Симоновска - претставник од Владата на Република Македонија