Благодарница за успешна соработка

Благодарница за Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија од координаторот на проектот „Нов живот - нова надеж“, наставник Соња Панева од Средното економско правно училиште на град Скопје „Васил Антевски Дрен“. Овој проект е во рамките на Еразмус+ програмата, КА2 – соработка за иновации и размена на добри практики, стратешки партнерства меѓу училишта, а Меморијалниот центар учествува во дел од активностите.Благодарницата ја прими директорот на Меморијалниот центар г-дин Горан Садикаријо.