публикации

НОЌТА

Ели Визел

Нови сведоци на холокаустот / каталог од прва ликовна колонија

Горан Садикаријо, Сара Ајник, Маја Чанкуловска-Михајловска

Нови сведоци на холокаустот/ каталог од втора ликовна колонија

Горан Садикаријо, Сара Ајник, Маја Чанкуловска Михајловска

Нови сведоци на холокаустот/ каталог од трета ликовна колонија

Горан Садикаријо, Сара Ајник, Маја Чанкуловска Михајловска

Секоја помош од Ваша страна е повеќе од добредојдена.
Донирајте за да продолжиме со успешната работа на Фондот
и на Меморијалниот центар на Холокаустот на Евреите во Македонија...

Посета на Меморијалниот центар

работно време

Понеделник - Петок
08:30 - 16:30

поставки

Rememberance room &
Treblinka

билети

Групни тури
со водич

виртуелна тура