Евреите од Монастир, Македонија

Автор: Албохер, Шломо

Издавувач: Фонд на холокаусот на Евреите од Македонија

Година: 2010

Јазик: македонски и англиски

ISBN: 978-608-65129-0-3