СТРУМА, една приспивна во темнината

Автор: Хакан Акдоган

Издавувач: Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија

Година: 2019

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-4713-10-4