Нови сведоци на холокаустот / каталог од прва ликовна колонија

Автор: Горан Садикаријо, Сара Ајник, Маја Чанкуловска-Михајловска

Издавач: Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија

Година: 2012

Јазик: македонски, англиски

ISBN: 978-608-65129-4-1