Нови сведоци на холокаустот/ каталог од трета ликовна колонија

Автор: Горан Садикаријо, Сара Ајник, Маја Чанкуловска Михајловска

Издавач: Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија

Година: 2014

Јазик: македонски, англиски

ISBN: 978-608-4713-02-9