Фениксот на непокорот

Автор: Виктор Габер

Издавач: Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија

Година: 2019

Јазик:

ISBN: 978-608-4713-12-3