Ти веруваш: осум погледи за холокаустот на Балканот

Автор: Коен, Леа

Издавувач: Фонд на холокаусот на Евреите од Македонија

Година: 2013

Јазик: македонски и англиски

ISBN: 978-608-4713-00-5