Движењето на отпорот и Евреите од Македонија

Автор: Колономос, Жамила Анџела

Издавувач: Фонд на холокаусот на Евреите од Македонија

Година: 2013

Јазик: македонски и англиски

ISBN: 978-608-65129-7-2