Плима и слом: од историјата на Евреите во Вардарска Македонија

Автор: Лебл, Жени

Издавувач: Фонд на холокаусот на Евреите од Македонија

Година: 2013

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-65129-6-5