Да не се заборави

Автор: Миркуловска (Крањец), Бистрица

Издавувач: Фонд на холокаусот на Евреите од Македонија

Година: 2017

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-4713-06-7