Мишлоах Манот

Автор: Гита Калдерон

Издавувач: Фонд на холкаустот на Евреите од Македонија

Година: 2107

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-4713-07-4