Евреите во Македонија за време на Втората светска војна

Автор: Мајкл Беренбаум

Издавувач: Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија

Година: 2016

Јазик: македонски, англиски

ISBN: 978-608-65129-5-8