Комерцијална понуда

Конференциска сала

Намена:
Одржување на семинари, форуми, предавања, работилници, едукативни тренинзи, прес конференции, состаноци, филмски проекции, работни активности и разни уметнички креативни активности.
Капацитет:
Од 80 до 100 места, со разновидна поставеност на столици и маси.

Техничка опременост:
LCD екран со HD резолуција за презентации со wi-fi и bluetooth поврзување; лап топ; бежичен интернет, говорница, додатни помошни масички за говорниците, табла за пишување, видео бим – проектор и платно.
Дополнителен простор:
Користење на чајна кујна, просторија за одмор и паузи, лифт.

Понуда:
– Користење простор
– Бесплатен интернет
– Маси и столици
Цена
- На час: 3000 ден.
- На ден: 20.000 ден.

Дополнителна опрема и услуги (по избор):

– LCD телевизор (1000 ден. на час / 3000 ден. на ден)
– Проектор и платно за презентација (1000 ден. на час / 3000 ден. на ден)
– лап топ (1000 ден. на час / 3000 ден. на ден)
– Табла за пишување со фломастери (150 ден. на час / 500 ден. на ден) + хартија за таблата за пишување (150 денари)
– Принтер (5 ден. страна)
– Продолжен кабел (30 ден. на час / 100 ден. на ден)
– Техничко лице (500 ден. на час / 2000 ден. на ден)

Пакет со дополнителна просторија

Вклучува:
– Користење на просторија со помал капацитет
– Чајна кујна
– Стаклена соба
– Бесплатен интернет
Цена
- На час: 1500 ден.
- На ден: 6000 ден.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ НА:

Тел: +389 2 3298 025
Факс: +389 2 3232 310
Емаил: info@holocaustfund.org.mk

Конференциска сала:

Изложбен простор:

Просторија со помал капацитет:

Просторија за одмор и паузи со чајна кујна:

Секоја помош од Ваша страна е повеќе од добредојдена.

Донирајте за да продолжиме со успешната работа и едукација

MK EN