Предавање на Правен факултет „Јустинијан Први“ на тема „Свадбите и свадбарските обичаи на македонските Евреи пред и за време на холокаустот“.


На 22.11.2023 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ беше одржано гостувачко предавање и дискусија со м-р Жаклина Мучева, раководител на Секторот за образование на Фондот на холокаустот на Евреите од РСМ на тема „Свадбите и свадбарските обичаи на македонските Евреи пред и за време на холокаустот“.
📍 Во рамките на предавањето студентите имаа можност да се запознаат со главните белези на еврејските свадби, склучувањето на договор за брак како и разводите. Се разви дискусија, а студентите поставија и голем број прашања. Студентите дознаа повеќе и за последниот брак склучен на 28.2.1943 година само десетина дена пред холокаустот на македонските Евреи. Предавањето беше реализирано во Депозитната библиотека на ОН на Факултетот во рамките на Програмата за холокаустот која е поддржана од Конференцијата на еврејските материјални побарувања од Германија (Claims conference).

Секоја помош од Ваша страна е повеќе од добредојдена.

Донирајте за да продолжиме со успешната работа и едукација

MK EN