Препораки за предавање и учење за холокаустот


Искористување и бенефитот на стручноста на делегатите од повеќе од 30 земји- членки, ИХРА „Препораките за настава и учење за холокаустот“ се наменети да дадат основа за креаторите на политики, практичарите и наставници кои ќе им помогнат да:

  1. Развијат знаење за холокаустот, обезбедувајќи точност во индивидуалното разбирање и знаење и подигање на свеста за можните последици од антисемитизмот;

  2. Создадат ангажирани наставни средини за учење за холокаустот;

  3. Промовираат критичко и рефлексивно размислување за холокаустот, вклучувајќи ја и вештината да се спротивстават на негирање и искривување на холокаустот;

  4. Придонесат во образованието за човекови права и спречување геноцид.

  5. Изданието „Препораки за предавањето и учењето за холокаустот“ можете да го преземете од овој линк: https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/inline-files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82.pdf


Секоја помош од Ваша страна е повеќе од добредојдена.

Донирајте за да продолжиме со успешната работа и едукација

MK EN