Заврши меѓународниот проект на Еразмус+ програмата: Ненасилен комуникациски пристап во образованието на возрасните во историските музеи и меморијалните центри


Полин- Музејот на историјата на полските Евреи (Полска), заедно со своите партнери: Меморијалот Шоа (Франција), Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија и Меморијалот Жанис Липке (Латвија) реализира „Проект за ненасилен комуникациски пристап во образованието на возрасните во историските музеи и меморијалните центри. Целта на проектот, кој се спроведува како дел од програмата Еразмус+, е да се воведе методот на „Ненасилна комуникација“ во секојдневната работа на тимовите кои работат во музеите и меморијалните центри.

Целта на овој методот е да го поддржи дијалогот меѓу луѓето и да изгради општества засновани на емпатија, земајќи ги предвид потребите на секој човек. Методот помага при изборот на зборови да го изразиме она што го чувствуваме и што го сакаме, и да ја зголемиме шансата за меѓусебно разбирање.

За време на семинарите, учесниците разменуваа искуства поврзани со специфични ситуации во комуникацијата со посетителите и го практикуваа методот на емпатична комуникација во работата со публиката.

Вработените од два сектора од Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија (истаржување, документирање и архивирање и секторот за едукација) беа дел од овој двогодишен проект. Нашата интенција за учество беше професинална надградба во делот на комуникацијата со посетителите и пошироката јавност. Проектот ни донесе нови знањеа, искуства и пријатели со кои ќе продолжиме да соработуваме и градиме емпатични односи кон сите оние кои се дел од нашата деловна соработка.

Проектот заврши во август 2023 година, а како финален труд на сите учесници произлезе една публикација која изобилува со приказни од секојдневното работење на музејските работници. Се надеваме дека оваа публикација  ќе им помогне на вработените во историските музеи и меморијални центри да го продлабочат своето стручно знаење и да создадат професионална комуникација на европско ниво.

Публикацијата со приказните можете да ја прочитате на следниов линк: https://online.fliphtml5.com/npius/uamt/

 

 

 

 

 

 


Секоја помош од Ваша страна е повеќе од добредојдена.

Донирајте за да продолжиме со успешната работа и едукација

MK EN